2015-04-19

Det ska vara tråkigt att investeraJag har i tidigare inlägg länkat till http://www.bogleheads.org/, vilket är en samling individer som diskuterar kring den filosofi som Jack Bogle står för. I korthet är Jack Bogle en pionjär inom indexfonder och om jag inte är felunderrättad den som startade Vanguard, som inte är så känt i Sverige, men stort i USA och som sagt pionjärer inom indexfonder med låga avgifter.

För den som är intresserad av en grov sammanfattning finns följande lärdomar och rekommendationer:

1) Ingen kan med säkerhet och över tid förutspå hur marknaden går

2) Investera inte i individuella aktier

3) Hålla din investeringsstrategi enkel (ett fåtal fonder)

4) Satsa på breda fonder med låga avgifter (detta bekräftas via råd från en kändis som Warren Buffet)

5) Bestäm dig utifrån din egen riskprofil bestämma sig för hur mycket du är villig att ha i aktier, obligationer, räntor och kontant

6)  Balansera om en gång per år (dvs tillbaka till den andel aktier etc. man satt från början)

7) Bry dig inte om marknadens svängningar

8) Ta hänsyn till när du behöver pengarna, t ex om du sparar till den du inte längre jobbar genom att dra ned aktieandelen med x% per år för att minska din risk. (Ett av många förslag på grundregler är att ha 100 minus din ålder % i akter.)

Detta är inte lätt och kräver ganska mycket disciplin. Det är verkligen inte lätt då börsen år efter år går uppåt tack vare att diverse centralbanker öser ut pengar över marknaderna (nu även den svenska Riksbanken).

Lyckas man med detta finns det dock en hel del att vinna, åtminstone rent ekonomiskt (även om det verkar tråkigt*). Man behöver t ex inte lägga nämnvärt med tid på detta då man väl bestämt sig. Man kan automatisera eventuellt nytt sparande.

Jag önskar personligen att jag kommit till denna insikt långt tidigare, men detta till trots finner jag det även nu svårt att leva upp till. Dock har jag i min fondportfölj satt upp automatiskt månadssparande samt ombalanserar två gånger per år, jag har bytt de flesta fonder till fonder med lägre kostnad samt jag försöker att ägna allt mindre tid åt att byta bland mina placeringar. (Kanske är det en slags flykt från det som gör att jag börjat skriva denna blogg.)

*) En intressant tanke som nämns är att investera är (och ska vara) tråkigt. Att spekulera är långt ifrån tråkigt (men kan bli en aning ledsamt om det "går snett").


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar